Start Nauczyciele
Nauczyciele Drukuj

Grono pedagogiczne naszej szkoły:

Grażyna Stachowiak
dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi

Aneta Dymarska
nauczycielka chemii

Maria Filipiak
nauczycielka języka polskiego

Waldemar Filipiak
nauczyciel wychowania fizycznego

Mirosława Grabowiecka
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Arleta Grygiel
nauczycielka języka niemieckiego

Sebastian Hadryan
nauczyciel geografii, przyrody i historii

Karolina Hoffman-Włoch
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Hanna Kowalska
nauczycielka matematyki i fizyki

Beata Król
nauczycielka języka polskiego

Jacek Krzekotowski
nauczyciel wos i edukacji dla bezpieczeństwa

Katarzyna Matyniak
nauczycielka języka angielskiego

Lila Michalak
nauczycielka biologii

Paweł Mizera
nauczyciel plastyki, techniki, informatyki, bibliotekarz

Sabina Moraś
nauczycielka religii i wychowania do życia w rodzinie

Piotr Ratajczak
nauczyciel muzyki

Łukasz Ryba
nauczyciel informatyki

Małgorzata Talaga
pedagog szkolny

Marzena Waśkowiak
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Alina Włosik
nauczycielka matematyki i informatyki

Marta Zybała
nauczycielka wychowania fizycznego