„Idźmy naprzód z nadzieją!” Drukuj
Zamieszczony przez: Grażyna Stachowiak   

Pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!” w niedzielę 8 października obchodzony był XVII Dzień Papieski. Uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się w jego organizację. W czasie przygotowanej prezentacji słowno-muzycznej, którą przestawiliśmy w szkole 6 października i w kościele parafialnym w Nowej Wsi 8 października, ukazaliśmy Św. Jana Pawła II jako Pasterza Miłosierdzia, Przyjaciela mądrej młodzieży, Nauczyciela filozofów… Przesłaniem dla nas były słowa Naszego Papieża: Człowiek współczesny tak bardzo potrzebuje nadziei. Człowiek na tej polskiej ziemi tak bardzo potrzebuje nadziei. Co to jest nadzieja? Co ona znaczy? Znaczy: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei.