Warsztatowo na lekcjach plastyki i nie tylko Drukuj
Zamieszczony przez: Grażyna Stachowiak   

W czasie lekcji plastyki nasi uczniowie nie tylko słuchają i czytają, ale również aktywnie wchodzą w rolę twórców. Przykładem zajęcia malarskie w klasie 4, kiedy to młodzi ludzie podczas tworzenia rozwijają zdolności plastyczne, pobudzają wrażliwość, wyobraźnię, myślenie abstrakcyjne oraz przestrzenne. Do sztuki zbliża uczniów nie tylko wiedza o twórcach i ich dziełach, ale także sama przyjemność i radość tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem swojej pracy. Pozytywne doznania dopingują dzieci do działania, uaktywniają wszystkie funkcje twórcze i zachęcają do dalszych twórczych poszukiwań.